ขายของหน้าโรงเรียน ขายอะไรดี

ขายของหน้าโรงเรียน ขายอะไรดี 04

สินค้าขายดีหน้าโรงเรียน มีดังนี้

 • ชานมไข่มุก เครื่องดื่มยอดนิยมที่ขายดีทุกเพศทุกวัย
 • ขนม เช่น ขนมปังปิ้ง ขนมปังไส้ต่างๆ เครป วาฟเฟิล ขนมถุง
 • อาหาร เช่น ไก่ย่าง หมูปิ้ง ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวโพดปิ้ง ทาโกะยากิ ยำต่างๆ
 • ผลไม้ เช่น ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป

นอกจากนี้ สินค้าขายดีหน้าโรงเรียนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

 • ทำเลที่ตั้ง บริเวณหน้าโรงเรียนที่มีนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก จะมีโอกาสขายดีมากกว่า
 • ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่มีนักเรียนและผู้ปกครองมาโรงเรียน เช่น ช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงเย็น
 • ราคา สินค้าที่มีราคาไม่แพง จะมีโอกาสขายดีมากกว่า

สำหรับสินค้าขายดีหน้าโรงเรียนในปัจจุบัน มีดังนี้

 • ชานมไข่มุก ยังคงเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆ ของหน้าโรงเรียน เนื่องจากมีรสชาติที่หลากหลายและราคาไม่แพง
 • ขนมปังปิ้ง เป็นอีกหนึ่งสินค้าขายดีของหน้าโรงเรียน เนื่องจากทำง่าย ขายง่าย และกำไรดี
 • อาหาร เช่น ไก่ย่าง หมูปิ้ง ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวโพดปิ้ง ทาโกะยากิ ยำต่างๆ ก็เป็นสินค้าขายดีของหน้าโรงเรียนเช่นกัน เนื่องจากเป็นอาหารจานเดียวที่สะดวกต่อการรับประทาน
 • ผลไม้ เช่น ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ก็เป็นอีกสินค้าขายดีของหน้าโรงเรียน เนื่องจากเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์

หากต้องการขายสินค้าหน้าโรงเรียน ควรศึกษาข้อมูลและวางแผนให้ดี เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด

ขายของหน้าโรงเรียน ขายอะไรดี 03

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าขายดีหน้าโรงเรียนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น

 • อาหารคลีน เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพกำลังมาแรง นักเรียนและผู้ปกครองจึงหันมาบริโภคอาหารคลีนมากขึ้น
 • อาหารว่างเพื่อสุขภาพ เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว ผลไม้สด ผักสลัด เป็นต้น
 • อาหารทานเล่นใหม่ๆ เช่น บิงซู ฮันนี่โทสต์ ชีสบอล เป็นต้น

หากต้องการขายสินค้าหน้าโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะเลือกสินค้าหรือเมนูที่ขายดีแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วย เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการขายสินค้าหน้าโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ

 • ศึกษาข้อมูลและวางแผนให้ดี ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือเมนูที่จะขาย วางแผนการตลาดและการขายอย่างรอบคอบ
 • เลือกทำเลที่ตั้งที่ดี เลือกทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับโรงเรียน มีนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก
 • ใส่ใจคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
 • บริการที่ดี ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นมิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • โปรโมชั่นและส่วนลด จัดทำโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้า

หากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการขายสินค้าหน้าโรงเรียนมากขึ้น

งบประมาณต้นทุนในการขายสินค้าหน้าโรงเรียน ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือเมนูที่จะขาย โดยทั่วไปแล้ว สินค้าหรือเมนูที่มีราคาไม่แพง มักจะมีต้นทุนต่ำ เช่น ขนมปังปิ้ง ไก่ย่าง หมูปิ้ง เป็นต้น ส่วนสินค้าหรือเมนูที่มีราคาแพง มักจะมีต้นทุนสูง เช่น ชานมไข่มุก อาหารคลีน เป็นต้น

ขายของหน้าโรงเรียน ขายอะไรดี 02

ตัวอย่างงบประมาณต้นทุนในการขายสินค้าหน้าโรงเรียน ดังนี้

 • ชานมไข่มุก
  • ต้นทุนวัตถุดิบ ประมาณ 40 บาทต่อแก้ว
  • ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 20 บาทต่อแก้ว
  • ต้นทุนรวม ประมาณ 60 บาทต่อแก้ว
 • ขนมปังปิ้ง
  • ต้นทุนวัตถุดิบ ประมาณ 10 บาทต่อชิ้น
  • ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 5 บาทต่อชิ้น
  • ต้นทุนรวม ประมาณ 15 บาทต่อชิ้น
 • ไก่ย่าง
  • ต้นทุนวัตถุดิบ ประมาณ 20 บาทต่อไม้
  • ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 10 บาทต่อไม้
  • ต้นทุนรวม ประมาณ 30 บาทต่อไม้

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า สินค้าหรือเมนูที่มีราคาไม่แพง มักจะมีต้นทุนต่ำ ประมาณ 10-20 บาทต่อชิ้น ส่วนสินค้าหรือเมนูที่มีราคาแพง มักจะมีต้นทุนสูง ประมาณ 30-60 บาทต่อชิ้น

นอกจากนี้ ต้นทุนในการขายสินค้าหน้าโรงเรียน ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ต้นทุนคงที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าไฟ ค่าน้ำ เป็นต้น
 • ต้นทุนผันแปร เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปริมาณการขาย เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรคำนวณต้นทุนในการขายสินค้าหน้าโรงเรียนอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถกำหนดราคาขายที่เหมาะสม และสร้างกำไรได้

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการลดต้นทุนในการขายสินค้าหน้าโรงเรียน

 • เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง
 • ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า
 • บริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

หากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการขายสินค้าหน้าโรงเรียนได้มากขึ้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts